HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG

Để nhìn lại những thành tích đã đạt được trong năm học 2020-2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng tổ chức hội nghị viên chức người lao động ngày 13/10/2021.  Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Cường Đảng ủy viên- Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa 

Điều hành hội nghị là đoàn chủ tịch gồm có đồng chí Phạm Thị Hồng Vân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đ/c Vũ Thị Tuyết- Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Năm học 2020 - 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn của nhà trường nói riêng. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường; sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, tập thể cán bộ , viên chức và người lao động của nhà trường đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 - 2021 đề ra.

 

Thành viên đoàn chủ tịch có Đ/c Phạm Thị Hồng Vân Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường và đ/c Vũ Thị Tuyết chủ tịch CĐCS
Đoàn thư ký có đ/c Bùi Thị Lan và đ/c Hoàng Thị Huế giáo viên nhà trường

 

Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức, viên chức và người lao động đã được nghe dự thảo các báo cáo công tác năm học 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2020-2021, phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2020, hướng dẫn viên chức người lao động biểu quyết các chỉ tiêu thi đua.

Đ/c Phạm Thị Hồng Vân Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết năm học 2020-2021 phân tích những nguyên nhân đạt và chưa đạt

 

(Đ/c Nguyễn Thị Minh Thảo Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua bản phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022)

 

( Đ/c Vũ Thị Tuyết tổng hợp ý kiến của Hội nghị cấp tổ)

 

(Đ/c Lê Thị Thanh Nhàn kế toán nhà trường báo cáo công tác thu chi tài chính trong và ngoài ngân sách năm học 2020-2021)

 

Đ/c Trịnh Thị Quyền báo cáo kết quả hoạt động của ban TTND năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ ban TTND năm học 2021-2022

 

(Hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn biểu quyết các chỉ tiêu, 100% Công đoàn viên thống nhất với các chỉ tiêu của nhà trường đề ra)

 

Đ/c Vũ Thị Tuyết chủ tịch CĐCS báo cáo kết quả thi đua năm học 2020-2021 phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022
Hướng dẫn công đoàn viên đăng ký thi đua đầu năm.
(Đ/c Phạm Thị Hồng Vân Hiệu trưởng nhà trường và đ/c Vũ Thị Tuyết chủ tịch CĐCS ký kết giao ước thi đua năm học 2021-2022)

 

Ông Nguyễn Xuân Cường Đảng ủy viên - Phó chủ tịch UBND xã Lộc Hòa phát biểu ý kiến cho Hội nghị

 

Đại biểu chụp hình lưu niệm với tập thể nhà trường

                                                                                                                                    Tác giả: Vũ Tuyết