Thực hiện đúng luật giáo dục và quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tuyển sinh đúng quy định và công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5T.

       - Huy động trên 82% số trẻ trong độ tuổi vào mẫu giáo, đặc biệt là trẻ 5 tuổi đến trường 100%.

       - Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chổ cho học sinh 

UBND HUYỆN LỘC NINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TRƯỜNG MG HOA PHƯỢNG           Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

   Số: 54 /KH-Tr.MGHP                       

                                                  Lộc Hòa, ngày 03  tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2020 -2021

 

     - Căn cứ điều lệ trường Mầm non;

     - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường

     Trường Mẫu giáo Hoa Phượng  xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2020 – 2021  với những nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Mục đích

       -  

2. Yêu cầu

       - Tuyển sinh đúng qui định, đúng thời gian, đúng qui chế.

       - Thời gian : Sáng 7h30 – 11h

       -  Chiều 13h30 đến 16h

         Từ ngày 5/8 đến ngày 5/9

B. NỘI DUNG

I. Quy định đối tượng tuyển sinh

        Đối tượng là toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ năm 2015 – 2017

II. Phân chia địa bàn tuyển sinh

         + Địa bàn trong xã Lộc Hòa  gồm 8 ấp

           + Phương thức tuyển sinh  xét tuyển 100% các cháu trong độ tuổi  2015.

  1. Tổng số huy động trẻ ra lớp:210

Trong đó: + MG Bé (2017) : 60 trẻ

                 + MG Chồi (2016)  : 60 trẻ 

                 + MG Lá    (2015) : 90 trẻ 

* Ưu tiên nhận 100% trẻ sinh năm 2015 (kể cả từ địa phương khác đến).

  2. Tổng số nhóm lớp:8.

 Trong đó: +  Lớp Mầm: ( 2017)  03 lớp ( 03 bán trú ).

                  + Lớp chồi :    (2016) : 02 lớp  ( 02 bán trú )

                  + Lớp Lá :       (2015) : 03 lớp  ( 03 bán trú )

  3. Thành lập hội đồng tuyển sinh, tổ chức và kiểm tra công tác tuyển sinh

      - Thành lập hội đồng tuyển sinh gồm  (BGH + TTCM + TTND + CTCĐ đại diện GV có quyết định cụ thể)

   4. Chuẩn bị bổ sung cơ sở vật chất, hồ sơ, văn bản chỉ đạo công tác tuyển sinh

     - Phân công giáo viên điều tra dân số ở các ấp.

     - Viết bài tuyên truyền, vân động nhân dân cho trẻ đến trường, đọc trên đài truyền thanh của xã

   - Treo khẩu hiệu, kế hoạch tuyển sinh tại điểm trường chính.

   - Họp phụ huynh để thông qua kế hoạch tuyển sinh, hồ sơ, giấy tờ của trẻ và đăng ký vào học.

   5. Hồ sơ tuyển sinh gồm

   - Đơn xin nhập học

   - Bản sao giấy khai sinh

   - Bản phô tô sổ hộ khẩu (công chứng)

   - Giấy tờ ưu tiên (Nếu có như sổ hộ nghèo, con thương binh, khuyết tật)

   6. Chuẩn bị lực lượng cán bộ giáo viên tham gia công tác tuyển sinh

     - 100% GV được học tập về quy định tuyển sinh

   - Thống nhất hồ sơ tuyển sinh đồng bộ( gồm đơn xin học, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy ưu tiên nếu có)

   - Hướng dẫn PH làm thủ tục tuyển sinh nhanh, gọn, không gây khó khăn, phiền hà.   

   - Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường Mẫu giáo Hoa Phượng  đề nghị toàn thể CBGV-NV nghiêm túc thực hiện để công tác tuyển sinh đạt  kết quả tốt. (Đính kèm theo bảng phân công)

 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                          Phạm Thị Hồng Vân

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN

 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

ĐIỀU TRA ẤP

GHI CHÚ

 

1

Phạm Thị Hiền

ấp 8

 

2

Nguyễn Thị Phong

ấp 8a

 

3

Hoàng Thị Huế

ấp 8a

 

4

Trịnh Thị Nhàn

ấp Hoa Lư

 

5

Bùi Thị Lan

ấp Hoa Lư

 

6

Ngô Thị Mùi

ấp 7

 

7

Phạm Thị Thêu

ấp 7

 

8

Nguyễn Vũ Tuyết Phương

ấp 8c

 

9

Nguyễn Thị Hằng

ấp 8c

 

10

Trịnh Thị Lanh

ấp 8b

 

11

Trịnh Thị Quyền

ấp 6

 

12

Thị Bích

ấp suối Ni

 

 

 

(Danh sách gồm có 12 người )                                 Hiệu trưởng

     

 

                                                                      

 

                                                                                                                            Phạm Thị Hồng Vân